Virta II  Tko  Taik  
otsikkokuva
/ Virta II / Opinnot / Ympäristökasvatus ja kuvataide yhteisössä / ||||||||||||||||

 

04139    Ympäristökasvatus ja kuvataide yhteisössä    5 ov

 

Opetusohjelma

Vastuuopettajat:

professori Timo Jokela ja lehtorit Mirja Hiltunen ja Maria Huhmarniemi, Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta, taidekasvatuksen yksikkö

Aika:

6.9.2004 - 15.10.2005

Ilmoittautuminen:

Kurssille ilmoittautuminen loppunut 30.8.2004

Erityistä:

Kokonaisuus muodostuu kahdesta kurssiosiosta, Ympäristökasvatus (3 ov) ja kuvataide yhteisössä (2 ov). Kurssin suorittaminen edellyttää molempien osioiden hyväksyä suorittamista. Yhdessä ne muodostavat mielekkään projektiopintokokonaisuuden, jossa teoria, taide ja pedagogiikka yhdistyvät.

Tavoite:

Opiskelija perehtyy erilaisten ympäristöjen ja yhteisöjen esteettiseen tulkintaan ja arviointiin kuvataiteen ja taidekasvatuksen näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan yhteisö- ja ympäristötaiteen työskentelymuotoihin, kohteisiin ja sovellutuksiin yleissivistävässä koulussa ja yhteiskunnan eri sektoreilla. Opinnot antavat perusvalmiudet sekä yhteisöön että ympäristöön orientoituvien taidekasvatusprojektien toteuttamiseen.

Kurssin rakenne:

Opinnot alkavat syyslukukaudella 2004 teoreettisella orientaatiolla, jolloin opiskelija tutustuu ympäristö- ja yhteisötaiteen strategioihin sekä niiden taidekasvatussovellutuksiin artikkeleiden, kirjallisuuden, CD-rom-, verkko- ym. materiaalin pohjalta. Teoreettisen orientaation rinnalla opiskelija tekee kuvallis-kirjallisen ympäristö- ja yhteisöanalyysin valitsemastaan kohteesta. Teorian ja tehdyn analyysin pohjalta hän laatii kirjallisen projektisuunnitelman yhteisöön ja ympäristöön orientoituvan taidekasvatusprojektin toteuttamiseksi. Opiskelija toteuttaa sekä dokumentoi projektin pääsääntöisesti kevätlukukauden 2005 aikana. Mikäli projekti luonteensa vuoksi on tarkoituksenmukaista toteuttaa kesällä, voidaan aikataulun mukauttamisesta sopia erikseen. Projektin evaluointi ja raportointi, jotka ovat oleellinen osa opintoja, suoritetaan syksyyn 2005 mennessä verkkoympäristöön. Arvioinnit kokonaisuudesta annetaan 30.9.2005.

Oppimateriaali ja tarkemmat työskentelyohjeet ovat saatavissa lähiopetuspisteissä 15.10.2004 alkaen. Kokonaisuus sisältää etäopetuspaketin lisäksi neljä videoneuvotteluluentoa (4x2 tuntia), jotka sijoittuvat marraskuulle 2004.

Projektiopintojen eteneminen:

1. Teoreettinen orientaatio (9.9. - 30.11.2004)
2. Videoneuvotteluyhteydet (marraskuu, tarkemmat päivät ilmoitetaan myöhemmin)
2. Ympäristö- ja yhteisöanalyysi (15.11. - 15.12.2004)
3. Projektisuunnitelman alustava laatiminen (15.12.2004 mennessä)
4. Välikritiikki
6. Projektisuunnitelman tarkentaminen (30.1.2005 mennessä)
7. Projektin toteutus (1.1.2005 - 15.9.2005)
8. Välikritiikkiä, projektin toteutuksen ohjausta
10. Evaluointi ja raportointi (30.9.2005 mennessä)
11. Palaute ja opintosuoritusten arviointi (15.10.2005 mennessä)

Arviointi:

Hyväksytty - Hylätty

 

Kurssin sisältö

Opetusohjelma
 
Teoreettinen orientaatio ja ennakkotehtavä
 Virta II  Tko  Taik