Virta II  Tko  Taik  
otsikkokuva
/ Virta II / Opinnot / Verkko-opetuksen tp / Opetusohjelma ||||||||||||||||

Verkko-opetuksen tp, 3op

Opetusohjelma

Opettajat:

Teemu Leinonen TaiKin MediaLaboratoriosta ja Martti Raevaara taidekasvatuksen osastolta, harjoitustöiden ohjauksessa myös Seija Tuupanen Lapin yliopiston taidekasvatuksen laitokselta

Aika:

1.9.-18.11. 2005

Työpaja muodostuu viidestä jaksosta (suluissa arvioitu opiskelijan työmäärä):
I jakso 1.-18.9. (15 t) - itsenäinen työskentely, valmistava tehtävä ensimmäiseen verkkoseminaariin
II jakso 19.-30.9. (20 t) - verkkoseminaari 1.
III jakso 1.-23.10. (20 t) - itsenäinen työskentely
IV jakso 24.-31.10. (10 t) - verkkoseminaari 2.
V jakso 1.-18.11. (15 t) - itsenäinen työskentely, harjoitustehtävien viimeistely, jakaminen ja vertaisarviointi

Sisältö ja rakenne:

Digitaalinen teknologia ja media (Internet, mobiililaitteet, Digi-TV) tarjoavat useita uusia ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia opetukselle ja oppimiselle. Työpajassa käsitellään verkko-opetusta etä- ja monimuoto-opetuksen, joustavan opiskelun sekä tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen näkökulmista. Työpajassa tutkitaan uusia verkkoperustaisia oppimisympäristöjä ja verkko-oppimateriaaleja, ja suunnitellaan ja osin myös toteutetaan oma verkko-opetusprojekti.

Tavoitteet:

Työpajan tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuva verkko-opetuksen eri muodoista ja toteutuksista sekä ohjata opiskelijaa hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa omassa opetustyössään. Työpajan päättyessä opiskelijalla tulisi olla valmiuksia toteuttaa työpajassa aloitettu projekti omassa työssään

Opetus-ja työmuodot:

Verkko-opetuksena ja -opiskeluna käyttäen Fle3 oppimisympäristöä ja muita verkkotyökaluja.

Opimateriaali:

Annetaan ja kootaan kurssin edetessä

Suorittaminen:

Työpajassa opiskelija suunnittelee ja osin myös toteuttaa verkko-opetusprojektin. Projekti voi olla esimerkiksi oman verkko-opetuksen suunnitelma, verkko-oppimateriaalin tuottaminen tai opetuksessa käytettävän simulaation tai ajattelun työkalun suunnittelu. Projektit voidaan toteuttaa työpareina tai pienryhmissä.

Työpajan kokonaiskesto on 12 viikkoa, joka muodostuu 5 jaksosta. Niihin sisältyy itsenäistä työskentelyä yksin, työparina tai pienryhmissä ja 3 viikkoa tiivistä verkkoseminaaria. Verkkoseminaarien aikana opiskelijoiden tulisi päivittäin osallistua verkkotyöskentelyyn vähintään kahden tunnin ajan.

Arviointi:

hyväksytty/täydennettävä/hylätty

Erityisä:

Kurssin voi sisällyttää vaihtoehtoisiin mediapedagogisiin tai henkilökohtaisiin opintoihin tai ottaa ylimääräisenä vapaasti valittavan opintojaksona.

Kurssin linkit

Opetusohjelma
Tehtävät
Opettajan esittely
 
FLE-ympäristöön
 

 

Virta II  Tko  Taik