Valokuva I / Aikataulu / Taulukko

VALOKUVAILMAISU I

AIKATAULU  kevät 2005

Paikka

Joulukuu
2004

Tammikuu
2005

Helmikuu
2005

Maaliskuu
2005

Huhtikuu
2005

Toukokuu
2005

Kesäkuu
2005

Yhteistä
kaikille

21.12.04
purkkien
palautus
TaiK/
T.Trygg

Solarigrafiat
julkaistaan
31.1.

28.1. avataan
Valokuva-
taiteen
museossa

Katsoa vai nähdä
näyttely

   

Kuvantulkinta-
ohjelma
Let´s Make
Interpreta-
tions

Ja jatkokysy-
myksiin vastaaminen.

Kaikille yhteinen lähiopetus-
jakso
Helsingissä

Hämeen-
linna

     

2 viikonloppua
Lähijaksot

1.-2.4.
8.-9.4.
Lähijakso

   

Jyväskylä

 

La 22.1. Lähijakso I

To-la
10.-12.2. Lähijakso II

 

Pe 8.4. Lähijakso III

   

Joensuu

   

25.-27.2.
Lähijakso

       

Kajaani

     

To-su 10.-
13.3.
Lähijakso

     

Vaasa

   

18-19.2.
Lähijakso

18-19.3.
Lähijakso

     

Huom!

 

Lähetä 4 kysymystä
lähijaksosta
viimeistään 17.1.2005

Kirjoita
näyttely-
kokemuk-
sestasi

 

Pidä omaa
oppimiskirjaa

   
 

AIKATAULU Syyslukukausi 2005

Paikka

Elokuu
2005

Syyskuu
2005

Lokakuu
2005

Marraskuu
2005

Joulukuu
2005

Tammikuu
2006

 

Hämeen-
linna

             

Jyväskylä

             

Joensuu

             

Kajaani

             

Vaasa

             

Yhteistä

Esseen
kirjoittaminen
valokuvan
lumosta ja
ilmaisu-
keinojen
kehittymisestä
nykypäivään.

Laita esseesi
oppimisympä-
ristöön  1.9.
mennessä.

1. Esseiden
kommentointi 3.10.

2. Portfolioiden lähettäminen  27.10.

Palaute-
ja arviointi
kurssista

Valokuva
Ilmaisu-
Kurssi I
päättyy

Valokuva-
Ilmaisu II
alkaa

 

Huom!

 

Kommentaat-
toriparit
ilmoitetaan

Tallenna
portfolioosi
kurssin aikana
tekemäsi työt, oppimiskirjasi,
näyttelykoke-
muksesi,
esseesi,
kommenttisi,
arviosi eri
osioista ja
omasta
aktiivisuudestasi

Ideoita kurssin
kehittämi-
seksi.