Virta II  Tko  Taik  
otsikkokuva
/ Virta II / Opinnot / Valokuvailmaisu I / Opinto-ohjelma / ||||||||||||||||

04005 Valokuvailmaisu I 3 OV

Opinto-ohjelma

Opettaja:

Tarja Trygg

Aika:

17.1. – 16.12.2005

Lähtötasokysely 3.8.2004. Kurssin esittely 5.8.2004 Helsingissä. Verkko-opetuksena ja lähiopetusjaksoina viidellä paikkakunnalla ja kesällä 2005 Helsingissä.

Tarkemmat tiedot lähiopetusjaksoista Aikataulu -sivulla

Ennakkotehtävä täällä.

Ilmoittautuminen:

15. – 24.9.2004 verkkolomakkeella

Sisältö:

Valokuvauksen historian tunteminen auttaa ymmärtämään välineen kehittymisen ja yleistymisen jokaisen ulottuville. Harjoitellaan valokuvausvälineiden käyttöä. Tutustutaan valokuvailmaisun tekniikoihin ja valokuvan ilmenemis- ja käyttömuotoihin. Perehdytään valoherkkiin materiaaleihin, valon käyttöön, valaisemiseen ja valotustekniikoihin. Kuvan synnyn ihme paljastuu ja vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät, kun tunnetaan valokuvauksen koko prosessi.  Harjoitellaan mustavalkofilmien ja -vedostuksen prosessointia ja kuvan siirtämistä digitaaliseen muotoon. Analoginen / digitaalinen valokuvaus. Kirjoitetaan valokuvasta ja harjoitellaan valokuvan tulkintojen tekemistä.

Tavoitteet:

Perehdyttää valokuvauksen perustaitoihin ja -tietoihin valokuvauksen historiasta, tekniikasta, ilmaisukeinoista ja niiden soveltamisesta omaan ilmaisulliseen työskentelyyn, dokumentointiin ja opetukseen.

Opetus -ja työmuodot:

Valokuvauksen historia ja kehitys tulevat tutuksi kirjallisuutta lukemalla, käymällä vähintään kolmessa nykyvalokuvanäyttelyssä, niistä kirjoittamalla ja keskustelemalla nykyvalokuvauksesta ryhmässä. Oma ajattelu ja näkemys pääsevät esiinvalokuvan lumosta ja ilmaisukeinojen kehittymisestä nykypäivään.

Opintomateriaalit:

Kurssilla käytettävät kirjat ovat:

  1. Saraste, Leena (1996): Valokuva - toden ja tradition välissä.
  2. Kirjavainen, Klaus (2001): VALOKUVA. Valokuvauksen perustiedot.

Nämä teokset tulee lukea ennen lähijaksolle menoa.

Valokuvaa tulkitaan kuvantulkinta-ohjelmassa Let´s make Interpretations. Tulkintojen tarkastelu tapahtuu vastaamalla jatkokysymyksiin. Osallistuminen lähiopetusjaksoihin ja  portfolion tekeminen.

Suorittaminen:

Näyttelykäynnit

Tutustutaan nykypäivän valokuvataiteeseen. Kirjoitetaan omaan portfolioon näyttelyistä: näyttelyn kuvaus, näyttelykokemuksen välittäminen, näyttelyarvioinnin tekeminen ja oman taidekäsityksen tiedostaminen. Valokuvataiteen museossa avataan Katsoa vai nähdä -näyttely 28.1.2005. Käynti siellä kannattaa. http://www.fmp.fi/

Kuva-tulkinta

Pääset kokeilemaan kuvantulkintaohjelmaa verkossa, mitä kaikkea saatkaan irti yhdestä valokuvasta, se jää nähtäväksi. Taide kokemuksena: Let´s make Interpretations - tehdään kuvatulkintoja -ohjelmaan osallistuminen (aika ilmoitetaan myöhemmin). Millainen on oma tulkintasi suhteessa toisten tekemiin? Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä on havaittavissa tulkinnoissa? Mistä erot / yhtäläisyydet johtuvat?

Portfolio

Pidetään omaa oppimispäiväkirjaa. Kuvataan omaa työskentelyä, esitellään tehdyt tehtävät ja tehdään arvioinnit kurssin jokaisen osion päätteeksi. Mitä tuli tehtyä, miten osallistuin, mitä jäi mieleen, mitä opin, mikä ei edistänyt oppimista, mitä tekisin nyt toisin? Portfolion tarkoituksena on oman oppimiskäsityksen tiedostaminen.

Kurssin sisältö

Aikataulu
Opinto-ohjelma
Tehtävät
Opettajan esittely
Fle oppimisympäristö

Tehtävät

Portfolio
Solarigrafia
Lähijaksot
Näyttelykäynnit
Essee
Tehdään tulkintoja

 

Kurssisuoritukset
 Virta II  Tko  Taik