Virta II  Tko  Taik  
otsikkokuva
/ Virta II / Opinnot / Tutkivan kirjoittamisen työpaja / Opetussuunnitelma ||||||||||||||||

Tutkivan kirjoittamisen työpaja 2ov/3op

Opetusohjelma

Opettaja:

Seija Tuupanen, lehtori, Lapin yliopiston taidekasvatuksen laitos

Aika:

5.9. - 15.12.2005

Sisältö

Työpajassa tuotetaan prosessikirjoittamisen menetelmällä oman lopputyön aihepiiriin ja/tai teoreettiseen taustaan liittyvä suppeahko artikkelimuotoinen tutkimusteksti.

Tavoitteet:

Työpajan tavoitteena on tukea opiskelijaa omaksumaan tutkimuskirjoittamiseen liittyviä erilaisia käytäntöjä ja löytämään itselleen ominainen, persoonallinen ja luonteva tapa kirjoittaa tutkimustekstiä.

Opetus-ja työmuodot:

Työpajassa työskennellään vertaisryhmissä, jotka muodostetaan opiskelijoiden omien aihepiirien pohjalta. Työskentely tapahtuu verkko-oppimisympäristössä (Discendum/Optima) vuorovaikutteisena prosessina, jossa vuorottelevat erilaiset aikataulutetut, yksin ja/tai pienryhmissä tehtävät kirjoitusharjoitukset ja niiden äärellä käytävät verkkokeskustelut. Opiskelija saa työpajan aikana palautetta teksteistään sekä toisilta opiskelijoilta että opettajalta.

Opimateriaali:

Kinnunen, Merja & Löytty, Olli (toim.) 2002. Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino.

Latvala, Johanna & Peltonen, Eeva & Saresmaa Tuija (toim.) 2004. Tutkija kertojana. Tunteet, tutkimusprosessi ja kirjoittaminen. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 79. Jyväskylän yliopisto.

Lonka, I., Lonka, K., Karvonen, P. & Leino, P. (1996) Taitava kirjoittaja. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

Jaettava verkkomateriaali.

Suorittaminen:

Työpajan suorittaminen sisältää harjoitustehtävät, aktiivisen verkkokeskusteluihin osallistumisen ja palautteen antamisen toisille opiskelijoille. Työpajan lopuksi opiskelijat osallistuvat "verkkokongressiin" työpajassa kirjoittamallaan, oman lopputyönsä aiheeseen liittyvällä artikkelilla.

Arviointi:

hyväksytty/täydennettävä

Kurssin linkit

Opetusohjelma
Opiskelijoiden artikkelit

 

Optima-ympäristöön

 

Virta II  Tko  Taik