Virta II  Tko  Taik  
otsikkokuva
/ Virta II / Opinnot / Taiteen tarkastelu ja museopedagogiikka / ||||||||||||||||

04173    TAITEEN TARKASTELU JA MUSEO-
PEDAGOGIIKKA    2 ov

 

Opetusohjelma

Vastuuopettaja:

Kaisa Kettunen         kaisa.kettunenhel.fi

Ajankohta:

10.1.-17.6.2005, ennakkotehtävä 30.11.2004 mennessä

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen loppu 22.10.2004

Kurssin tavoite ja sisältö:

Kurssin tavoitteena on tutustua taiteen tarkastelun eri tapoihin, teorioihin ja käytäntöihin sekä verkossa että aitojen taideteosten äärellä. Kokemuksellisen taiteen tarkastelun mallin mukaisesti jokainen opiskelija tekee kurssin aikana erilaisia tulkintoja, tekstejä ja kuvia valitsemistaan teoksista ja samalla muodostaa itselleen kokonaisuuden erilaisista taiteen tarkastelun metodeista ja näkökulmista. Museopedagogiikkaan perehdytään oman lähialueen museoita hyödyntäen.

Opetus- ja työmuodot:

Kurssi alkaa ennakkotehtävällä, joka suoritetaan syksyn 2004 aikana. Sen jälkeen seuraa viisi verkko-opetusjaksoa, joista jokainen kestää noin yhden kuukauden ja sisältää omaa työskentelyä, toisten töiden arvioimista, keskustelua ja palautetta kurssin opettajilta.

Työskentely painottuu omakohtaiseen tekemiseen kirjallisuutta, verkosta saatavaa materiaalia ja opiskelijan itsensä valitsemia taideteoksia hyödyntäen. Työskentely on sekä kuvallista että kirjallista. Keskustelu tapahtuu verkossa. Jokaisen jakson alussa annetaan tehtävä, jonka valmistumisen jälkeen opiskelijat ryhmissä kommentoivat toistensa kuvallis-kirjallisia vastauksia. Jokaista ryhmää täydentää kommentoiva opettaja, joka antaa myös henkilökohtaista palautetta. Osa opettajista on koko opintojakson ryhmän mukana kulkevia kommentaattoreita, osa vierailevia asiantuntijoita.

Kesäkuussa 2005 pidetään lähiopetusjakso, jonka aikana käydään läpi jokaisen opiskelijan kurssin aikana keräämä kuvallis-kirjallinen portfolio, taiteen tarkastelun matkakertomus.

Suorittaminen:

Kurssi suoritetaan viidessä verkko-opetusjaksossa, joita seuraa lähiopetusjakso kesällä 2005. Jaksot on suoritettava annetussa järjestyksessä ja uuden jakson aloittaminen edellyttää edellisten jaksojen hyväksyttyä suorittamista. Jokainen opiskelija tuottaa kurssin aikana tehdyistä tehtävistä itselleen portfolion, joka esitellään lähiopetusjakson aikana.

Arviointi:

Hyväksytty - Hylätty

 

Kirjallisuus:

Marjo Räsänen 2000. SILLANRAKENTAJAT. Helsinki: Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja A28.

Marjatta Levanto ja Susanna Pettersson (toim.) 2004. Valistus / museopedagogiikka / oppiminen. Taidemuseo kohtaa yleisönsä. Helsinki: Valtion taidemuseo.

Lisäksi artikkeleita ja verkkolähteitä, jotka ilmoitetaan ja jaetaan kurssin aikana.

 

 

 

ENNAKKOTEHTÄVÄ

Osa I

Valitse taideteos, jota tulkitset ensi kevään aikana suoritettavissa tehtävissä. Teos saisi mielellään olla sellainen, että pääset originaalin ääreen kevään aikana helposti (läheinen museo tai muu julkinen tila). Kuvaile teos lyhyesti. Mitä ajatuksia, tunteita tai muistoja teos sinussa herättää? Pituus max 1 liuska (A 4), lähetä mukana valokuva teoksesta.

Osa II

  1. Vieraile itseäsi lähimpänä sijaitsevassa (taide)museossa. Mitä museo sinulle tarjoaa? Mitkä seikat auttavat sinua saamaan tietoa, ymmärtämään tai kokemaan elämyksiä? Mitkä seikat estävät?

  2. Käy museossa uudelleen, mutta kuvittele olevasi n. 7-vuotias lapsi. Mitä museo sinulle tarjoaa? Mitkä seikat auttavat sinua saamaan tietoa, ymmärtämään tai kokemaan elämyksiä? Mitkä seikat estävät?

  3. Käy museossa vielä kolmannen kerran, mutta kuvittele olevasi 80-vuotias vanhus, jonka jalat ovat jo hieman huonossa kunnossa, lähimuisti pätkii ja näönkin kanssa on vähän niin ja näin. Mitä museo sinulle tarjoaa? Mitkä seikat auttavat sinua saamaan tietoa, ymmärtämään tai kokemaan elämyksiä? Mitkä seikat estävät?

  4. Kirjoita jokaisen käynnin jälkeen muistiinpanoja ja tee lopuksi max 3 liuskan (A4) pituinen kuvallis-kirjallinen raportti museokäynneistäsi.

Tehtävän palautus

Ennakkotehtävä palautetaan Fle -oppimisympätöön 15.11.-30.11.2004 aikana.

Fle oppimisympäristö
Kummallekkin ennakkotehtävän osalle on tehty oma kurssiosuus. Löydätte ne "Tiedonrakentelu" välilehden alta. Lähettäkää vastauksenne kumpaankin erikseen käyttäen "vastaus" -tietämystyyppiä. Teksti lisätään vastauskohtaan kopioimalla ja liittämällä. Kuvat liitetään "Lisää kuva"- tai "lisää linkki" -kohdasta (linkki siinä tapauksessa jos kuva on internetissä, www-sivuilla. Muussa tapauksessa, lisää kuva). Muista aina antaa kuvalle otsikko.

Kuvan koko
Max koko saa olla 480x660px. Linkitettyjen kuvien kokoon et voi vaikuttaa, mutta jos lisäät kuvan niin tarkista ja muuta kuvan koko kuvankäsittelyohjelmassa ennen lähettämistä.

Kommentointi
Jos haluat kommentoida opiskelijatovereittesi töitä. Käytä tietämystyyppinä "Opiskelijan kommentti". Opettaja kommentoi tehtäviä kurssin alkaessa tammikuussa 2005.

 

Kurssin sisältö

Opetusohjelma
Tehtävät
Opettajan esittely
Tuutoreiden esittely
Fle oppimisympäristö
 Virta II  Tko  Taik