Virta II  Tko  Taik  
otsikkokuva
/ Virta II / Opinnot / Taidekasvatusseminaari / ||||||||||||||||

04037    Taidekasvatusseminaari    5 ov

 

Opetusohjelma

Vastuuopettajat:

(lähiopetusryhmä)
Jouko Pullinen ja Anne Vilkuna-Hannelin (Hämeenlinna)
Antti Lokka ja Hannele Enervi-Niemelä (Jyväskylä)
Liisa Linkola ja Matti Lukkari (Kajaani)
Päivi Mähönen ja Mervi Karvinen (Joensuu)
Kitti Skog ja Johan Vikström (Vaasa)

Taidekasvatusseminaariin liittyvästä tentistä (1 ov) vastaa em. prof. Liisa Piironen. Seminaarin koordinaattorina toimii Martti Raevaara.

Aika:

2.8.2004 - kesä 2005, lähiopetusjaksot ryhmäkohtaisesti.

Ilmoittautuminen:

Kurssille ei tarvitse ilmoittautua (kaikille kuuluva kurssi).
Seminaariryhmät muodostuvat lähiopetuspisteiden mukaan.

Erityistä:

Taidekasvatusseminaarin rinnalla suoritetaan taiteen maisterin tutkintoon sisältyvät äidinkielen opinnot (2 ov), jos opiskelija ei ole aiemmin suorittanut näitä opintoja.

Tavoite:

Opiskelija saa valmiudet lukea, ymmärtää ja arvioida kasvatuksen ja taidepedagogiikan erilaisia kysymyksiä käsittelevää kirjallisuutta ja tutkimuksia. Hän oppii käyttämään näitä oman työnsä tukena ja kykenee omaan taidekasvatukselliseen kysymyksenasetteluun.

Sisältö:

Tutustuminen taidekasvatuksen keskeisiin tietokantoihin ja tiedonhakumenetelmiin sekä uusimpaan tutkimukseen ja aikakauslehtiin. Seminaarissa tehdään kirjallinen työ, jossa harjoitellaan tutkivan esittämisen muotoja, kirjoittamisen ja kuvallisen esittämisen tapoja sekä lähdeviitteiden käyttöä. Kuvat tai taiteellisen prosessin kuvaus voivat olla osaltaan rakentamassa työn kokonaisuudessa merkityksiä. Seminaarityön voi suunnitella siten, että se toimii myöhemmin tehtävän lopputyön lähtökohtana, osana tai aineistona edelleen kehittelylle.

Oppimis -ja työmuodot:

Tiedonhakuun perehtyminen, tietokantojen, kirjaston ja arkistojen käyttö. Taidekasvatuksen ja oman aihealueen tutkimukseen perehtymistä ja esittelyä ryhmälle. Ryhmässä oman seminaarityön työstäminen ja esittäminen sekä toisen työn opponointi ja osallistuminen keskusteluun.

Kurssiin sisältyy itsenäistä työskentelyä, ohjausta ja ryhmätyöskentelyä verkossa sekä lähiopetusjaksoja.

Arviointi:

0-5

 

Tehtävät:

Ensimmäinen tehtävä

Seminaarin ensimmäisen tehtävänä on referaatin laatiminen artikkelista, jonka valitsit TaiKin kirjastosta Virta-koulutuksen aloitusjaksolla elokuussa. Tehtävän palautustavasta (missä muodossa ja kenelle), ajasta ja tehtävän tarkastelusta saat ohjeet oman seminaariryhmäsi opettajilta.

Ohessa vielä yleinen tehtävänanto (ota huomioon ryhmässäsi mahdollisesti sovitut tarkennukset):

"Tutustu TaiKin kirjastossa seuraaviin taidekasvatusalan julkaisuihin: Art Education, Journal of Art & Design Education (JADE), Studies in Art Education ja Kunst + Unterricht (K+U). Valitse niistä artikkeli, jonka teema, näkökulma ja/tai kysymyksenasettelu kiinnostaa sinua ja liittyy pohdintoihin, jotka ovat sinulle ajankohtaisia opetustyössäsi ja/tai taiteellisessa toiminnassasi. Ota artikkelista itsellesi valokopio.

Laadi artikkelista referaatti, jonka pituus on 1-2 sivua (A4). Referaatin palauttamisesta saat tarkemmat ohjeet seminaariryhmäsi vetäjiltä. Muista merkitä referaattiin alkuperäisen artikkelin ja tekijän nimi, aikakausjulkaisun nimi ja kaikki tiedot numerosta: ilmestymisvuosi, vuosikerta ja lehden järjestysnumero. Tämän numerosarjan perusteella kuka tahansa voi hakea käsiinsä alkuperäisen artikkelin, mikäli kiinnostus syttyy."

 

Kurssin sisältö

Opetusohjelma
Ensimmäinen tehtävä
Kirjallisuustentti
Lähteet
 

Tenttitulokset

Kiitettävät suoritukset

 

Seminaarityöt

Arviointiperusteet
Seminaarityön muoto
Ohjeita opponentille
Työn palautus
Valmiit seminaarityöt
 Virta II  Tko  Taik