Virta II  Tko  Taik  
otsikkokuva
/ Virta II / Opinnot / ||||||||||||||||
otsikkokuva
AJANKOHTAISTA
OPINNOT
Lähijaksot Helsingissä
Verkkokurssit 06-07
Verkkokurssit 05-06
Verkkokurssit 04-05
Lähiopetus
Kieliopinnot (Taik)
OPS-sivu
HOPS-sivu
Opintosuoritukset (WebOodi)
Atk-itseopiskelu
Oppimisympäristöt
Ilmoittaudu kursseille
Selaa ilmoittautumislistoja
LOMAKKEET
YHTEYSTIEDOT
ESITTELY
PRESENTATION

Opinnot

Palaute

Yhteenveto opiskelijoiden palautteesta (kevät 2006)
Yhteenvedosta on karsittu kaikki vapaat tekstivastaukset.

Yhteenveto opiskelijoiden palautteesta (syksy 2005)
Yhteenvedosta on karsittu kaikki vapaat tekstivastaukset.

Yhteenveto opiskelijoiden palautteesta (kevät 2005)
Yhteenvedosta on karsittu kaikki vapaat tekstivastaukset.

Yhteenveto opiskelijoiden palautteesta (syksy 2004)
Yhteenvedosta on karsittu kaikki vapaat tekstivastaukset.

 


 

Lopputyöesittelyt kevät 2007
Virta-opiskelijoiden lopputyöesittelyt.
Kypsyyskoeajat viikoille 17-19

 

Lopputyöesittelyt syksy 2006
Virta-opiskelijoiden lopputyöesittelyt

Lopputyönäyttelyt
Opiskelijoiden ylläpitämät galleria sivut lopputyönäyttelyistä

Virta II kuvagalleriaan
Ohjeet kuvien lähettämisestä galleria-sivulla

 


Lähijaksot Helsingissä

Kesäjakso Helsingissä 5.-9.6.2006.

Kesäjakso Helsingissä 6.6.-10.6.2005. | Kuvia risteilystä

Aloitusjakso Helsingissä 2.-6.8.2004.


 

Kevään 2007 kursseille ilmoittautuminen

 


 

Syksyllä 2006 alkavat verkkokurssit

Taidekasvatuksen tutkimus II
Taiteen mestarikurssi
Arkkitehtuurikasvatuksen työpaja

Verkkokurssit lkv 2006-2007

Lopputyöseminaari ja lopputyö
 
Suomen taiteen historiaa 5op/3ov
Taidekasvatuksen tutkimus 2ov/3op
Taidekasvatuksen historia 2ov/3op

Vaihtoehtoiset opinnot

Kuvasta kuviin ja kulttuuriin 4 op
04021 Elokuvailmaisu 4ov/6op Jatkuu
Muotoilupedagogiikka 3ov/4op Jatkuu
Valokuvauksen jatkokurssi
Mediapedagogiikka II Kurssi peruttu

Lähiopetus

 


Verkkokurssit lkv 2005-2006

Pakolliset opinnot

Taidehistoria II 3ov/5op
Taiteilija-opettaja- portfolio 3ov Jatkuu
Kuva-analyysi 2ov/3op
Taidekasvatusseminaari 5ov
Taidekasvauksen historia 2 ov (alkaa 2006 keväällä)

Vaihtoehtoiset opinnot

04005 Valokuvailmaisu 3ov Jatkuu
04021 Elokuvailmaisu 4ov/6op
Verkko-opetuksen työpaja 3op
04139 Ympäristökasvatus ja kuvataide yhteisössä 5 ov Jatkuu
Muotoilupedagogiikka 3ov/4op
Tutkivan kirjoittamisen työpaja 2ov/3op

Lähiopetus

 


Verkkokurssit lkv 2004-2005

04037 · Taidekasvatusseminaari   5 ov
04239 · Taiteilija-opettajaportfolio   3 ov
04139 · Ympäristökasvatus ja kuvataide yhteisössä 5 ov
01010 · Taidehistoria I   3 ov
04220 · Mediapedagogiikka 4 ov
04005 · Valokuvailmaisu I 3 ov
04173 · Taiteen tarkastelu ja museopedagogiikka 2 ov
04027 · Taidekasvatuksen historia 2 ov
(Opettaja ja ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)

 


Lähiopetuksena toteutettavat kurssit

Taik

"MUSTA AUKKO" - Näkökulmia tilaan
Ekspressiivnen taideterapia 2ov/3op

Hämeelinna

Pronssivalun perusteet/kolmiulotteinen sommittelu
Postmoderni taidegrafiikka: "kisällinnäyte"
Elävävän mallin piirustus | Kurssipäiväkirja
Lapin yliopiston videoluennot
Valokuvailmaisu I

Jyväskylä

Valinnainen sarjakuvakurssi
Värioppi
Taidekasvatusseminaari / tutkimussuunnitelmat ryhmissä
Taidekasvatusseminaari / äidinkielen klinikka
Taidekasvatusseminaari / seminaaritöiden ohjaus
Taidekasvatusseminaari / alustavan aineiston esittely ja työn loppuunsaattaminen
Valokuvatyöpaja
Piirustus ja maalaus | Kurssipäiväkirja
Valokuvan päätösjakso ja arviointi
Kuvanveisto | Kurssipäiväkirja
Lapin yliopiston videoluennot
Valokuvailmaisu I

Joensuu

Maalauksen jatkokurssi
Keramiikkakurssi
Taidegrafiikka
Värioppi   | Kurssipäiväkirja
Piirustus ja maalaus / elävän mallin piirustus (2005 ja 2006) | Kurssipäiväkirja
Kuvanveisto
Lapin yliopiston videoluennot
Taidekasvatusseminaari
Valokuvailmaisu I

Kajaani

Ympäristötaide
Lapin yliopiston videoluennot
Elävän mallin piirustus
Valokuvailmaisu I

Vaasa

Teatterin taikaa ja pukusuunnittelun arkea
Lapin yliopiston videoluennot
Piirustus ja maalaus | Kurssipäiväkirja
Elävän mallin piirustus | Kurssipäiväkirja
Kuvanveisto
Värioppi
Valokuvailmaisu I

 


OPS ja HOPS

Virt@ II -koulutuksen opetussuunnitelma (OPS)

Henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS)

 


Tietojenkäsittelyn itseopiskelumateriaali

Taidekasvatuksen osaston tietojenkäsittelyn itseopiskelumateriaali on myös virtalaisten käytettävissä. Tasokokeiksi järjestetyssä aineistossa on oppia mm. seuraavista asiosta: Sähköposti ja Internet, Tekstinkäsittely (Microsoft Word) ja Kuvankäsittely (Adobe Photoshop).
Käyttäjätunnus on virran käyttäjätunnus.

 

 Virta II  Tko  Taik