Virta II  Tko  Taik  
otsikkokuva
/ Virta II / Opinnot / Muotoilupedagogiikka / Opetusohjelma ||||||||||||||||

Muotoilupedagogiikka, 3ov/4op

Opetusohjelma

Opettajat:

TaT, tutkimusjohtaja Petteri Ikonen / KyAMK
TaM, opettaja Janne Hirvonen / Taik

Aika:

1.9.2005 - 25.6.2006

Kurssi jakaantuu kolmeen jaksoon:

1.Ihmisen ja esineiden vuorovaikutus (1.9.2005 - 16.12.2005)
2.Yhteinen esineympäristömme (2.1.2006 - 31.3.2006)
3.Kriittinen kuluttaja muotoilukasvatuksen haasteena (10.4.2006 - 16.6.2006)

Sisältö

Kurssi sisältää muotoilun ja muotoilutyön teoreettisia lähtökohtia, tutustumista arjen esineympäristöön muotoilun näkökulmasta sekä pohdintaa muotoilukasvatuksen ja taidekasvatuksen suhteesta.

Tavoitteet:

Päämääränä on pohtia muotoilun merkitystä arjessa sekä tekemisen ja kokemisen vuorovaikutusta. Samoin tavoitteena on tarjota konkreettisia työkaluja havainnoida tuotteiden ja ympäristön suhdetta. Luovan työskentelyn ja suunnittelutyön suhde on myös keskeinen pohdinnan kohde. Päämääränä on tarjota taidekasvatuksen opiskelijoille kuva muotoilutyöstä ja siihen vaikuttavista tekijöistä henkilökohtaisen tekemisen kautta.

Opimateriaali:

Katso Lähdemateriaalit

Suorittaminen:

Kurssi suoritetaan kolmessa jaksossa. Harjoitustyöt esitellään oppimisympäristössä (moodle), jossa jaetut ryhmät (Ryhmä 1: Jyväskylä, Ryhmä 2: Kajaani/Vaasa, Ryhmä 3: Joensuu/Hämeenlinna) sekä kurssin opettajat kommentoivat ja keskustelevat töistä. Uuden jakson aloittaminen edellyttää edellisen hyväksyttyä suorittamista.

Arviointi:

hyväksytty/täydennettävä/hylätty

 

Kurssin linkit

Opetusohjelma
Lähdemateriaalit
Tehtävät
Opettajan esittely
 
Moodle-ympäristöön
 

 

Virta II  Tko  Taik