Virta II  Tko  Taik  
otsikkokuva
/ Virta II / Opinnot / Vaasa lähiopetus / ||||||||||||||||

Lähiopetus Vaasa

LITOGRAFIAKURSSI
TEATTERIN TAIKAA JA PUKUSUUNNITTELUN ARKEA
KUVANVEISTO 1
LAPIN YLIOPISTON VIDEOLUENNOT
VALOKUVAILMAISU I
VÄRIOPPI
PIIRUSTUS JA MAALAUS 1
ELÄVÄN MALLIN PIIRUSTUS 1

 

Litografiakurssi 3 OV  [ Alkuun ]

Aika 29.9-1.10 ja 13.-15.10.2006
Lähiopetusta 2 x 3 päivää ja lisäksi omatoimista työskentelyä.

Kurssille voidaan ottaa korkeintaan 7 opiskelijaa.
Ilmoittautuminen: 4.6.-16.6.2006 Opinnot-sivulta.

Kurssipaikka Vaasan taidegraafikoiden grafiikanpaja.

Tavoitteet:
Oman taiteellisen ilmaisun kehittäminen litografian kielellä.

Sisältö ja rakenne: Valmistetaan sekä yksivärisiä että värilitografioita.

29.9-1.10
Kiven valmistus piirustuskuntoon
Kivelle piirtäminen rasvaliidulla ja tussilla
Erilaisia kokeiluja mm. eri vahvuiset etsaukset ja siirto.

13.-15.10
Varsinaisen työn/töiden viimeistely ja valmistus haluamallaan tekniikalla.

Kurssilla on myös mahdollisuus kokeilla metalligrafiikkaa.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Hyväksyttävään suoritukseen tarvitaan harjoitustöiden lisäksi yksi vapaasti tehtävä työ.

Materiaalikustannukset opiskelijoille: paperit ja osa välineistä (pensselit ym.)

 


TEATTERIN TAIKAA JA PUKUSUUNNITTELUN ARKEA 2 op

Aika:
Kurssi jaksottuu kahteen lähiopetusjaksoon.
1. jakso:
23.9. (klo 10.00-21.30) Vaasassa.
Jugendhusets lägenhet, Wasa Teater, 65100 Vasa.
(Ingång från teatergården eli sisäänkäynti teatterin sisäpihalta)
2. jakso:
18.-20.11 Helsingissä (TAIK / 4. kerroksen kankaanpainotila)
18.11. klo 11.00-21.30
19.11. klo 9.00-17.00
20.11. klo 9.00-16.00
Oman harjoitustyön toteutus ajoittuu lähijaksojen väliin.

Tavoitteet:
Kurssin päätavoitteena on tarjota yleiskuvaa sekä omakohtaista kokemusta teatteripukusuunnittelusta taidemuotona ja johdattaa näkemään se osana laajempaa kokonaisuutta. Tämän lisäksi kurssilla tarkastellaan pukusuunnittelua visuaalisen kokonaisuuden ja roolihahmojen kannalta ja toteutetaan oma pienimuotoinen harjoitustyö. Kurssilla käsitellään myös pukusuunnittelun mahdollisuuksia taidekasvattajan näkökulmasta.

Sisältö ja rakenne:
Kurssi sisältää perustietämystä pukusuunnittelusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Jokainen opiskelija työstää kurssin aikana harjoitustyönä oman pienimuotoisen pukusuunnitelman roolianalyyseineen sekä toteuttaa patinointia käyttäen yhden valitsemansa roolihahmon. Harjoitustyö voi mahdollisesti liittyä myös oikeasti toteutettavaan esitykseen tai se voi olla yhdistettävissä elokuvailmaisunkurssiin.

Oppimis- ja opetusmuodot:
Kurssi koostuu kahdesta intensiivisestä lähiopetusjaksosta ja näiden väliin jäävästä henkilökohtaisesta työskentelyperiodista. Ensimmäinen lähiopetus painottuu luentomaiseen, case-esimerkkien myötä tapahtuvaan pukusuunnittelun lainalaisuuksien hahmottamiseen sekä oman henkilökohtaisen suunnittelutyön käynnistämiseen. Toisella jaksolla tutustutaan laitosteatterin puvuston toimintaan ja seurataan esitystä jonka puvustus analysoidaan. Tämän lisäksi jokainen opiskelija esittelee oman työnsä joka sisältää kirjallisen roolianalyysin, kuvalliset pukuluonnokset sekä yhden valmiiksi toteutetun roolihahmon. Opiskelijalta edellytetään valmistautumista omasta työstään ja kurssin sisällöistä käytävään yhteiseen, avoimeen ja aktiiviseen keskusteluun.

Oppimateriaali ja lähdekirjallisuus:
Opettaja jakaa kurssin alussa monisteet ja päätämme yhteisesti kirjallisuudesta.

Suorittaminen:
Kurssin suorittaminen edellyttää tehtävien hyväksyttyä toteutusta ja lähiopetuksissa aktiivista läsnäoloa.

Arviointi:
Hyväksytty/täydennettävä/hylätty

Erityistä:
Opetuskielenä suomi ja/tai ruotsi. Teatteriesityksen lipun jokainen kurssilainen maksaa itse.

 


KUVANVEISTO 1 / SCULPTURE (PLASTIC COMPOSITION) (4 ov)

The basics of 3-D composition. The course can be thought of as a continuation in many ways of the drawing courses in the earlier part of this program, the concept being that sculpture is more or less drawing in 3-D space. The media will be clay and plaster. The concepts will be handled on a abstract level at first, but the major projects will be large scale works from a nude model. The techniques of casting and surface finishing will be handled, but the focal point will be aestetic values and not technique as such. Outside assignments will include small-scale sculptures and "found object" works.

Opettaja: Leo Ackley
Opetuskieli: Englanti ja suomi
Kontaktiopetusta ja tehtävien arviointi: 84 tuntia
Kotitehtäviä: 80 tuntia
Paikka: Ilmoitetaan myöhemmin
Aika:
24-27.8 (klo 9-17.30)
3-4.9 (klo 9-17.30)
10.-11.9. (klo 9.00-17.30)
17-18.9 (klo 9-17.30)


LAPIN YLIOPISTON VIDEOLUENNOT

Pvm Klo Aihe Luennoitsija
5.11.2004 14.00-16.00 Yhteisötaide Mirja Hiltunen
5.11.2004 16.00-18.00 Projektin toteutus Maria Huhmarniemi
9.11.2004 15.00-19.00 Ympäristötaide Timo Jokela

VALOKUVAILMAISU I

Aikataulu kurssin sivuilla


VÄRIOPPI / COLOR THEORY (2 ov)

A standard course in modern color theory. The text book will be Josef Alber's The Interaction of Color. Alber's exercises will be handled using computers (CoralDraw 10 or 11). The computer will allow far greater flexibility in doing the exercises compared to the traditional colored paper system. Students will be expected to produce several versions of each of the exercises and be able to "fine tune" values, color temperature and intensity. Outside assignments will include collage compositions using materials collected by the students. (For instance, Alber's "Autumn Leaves" project)

Opettaja: Leo Ackley
Opetuskieli: Englanti ja suomi
Kontaktiopetusta ja tehtävien arviointi: 44 tuntia
Kotitehtäviä: 40 tuntia
Paikka: Åbo Akademi Vasa, Pedagogiska Fakulteten. Strandgatan 2 rum G405
Aika:
2.-3.10.2004
6.-7.11.2004


PIIRUSTUS JA MAALAUS 1 / DRAWING AND PAINTING (4 ov)

An intense review type course. The first 40 hours will handle aspects of drawing and handling of value scales. The second half will handle painting (preferably oil colors) and will essentially be a continuation of the Color Theory Course, but now in practice rather than theory. In-class work will be in the form of controlled "academic" still lives. The final in-class project will be a figure composition done from a (clothed)live model. Outside assignments will include black and white and color compositions in the media and subject of the student's choice and studies done from historical examples.

Opettaja: Leo Ackley
Opetuskieli: Englanti ja suomi
Kontaktiopetusta ja tehtävien arviointi: 84 tuntia
Kotitehtäviä: 80 tuntia
Paikka: Åbo Akademi Vasa, Pedagogiska Fakulteten. Strandgatan 2 rum D701
Aika:
4.-5.12.2004
5.-6.2.2005
5.-6.3.2005
2.-3.4.2005


ELÄVÄN MALLIN PIIRUSTUS 1 / LIVE MODEL DRAWING (4 ov)

A traditional nude model drawing course. The focal point will not so much anatomy as the concept of gesture [ele] and it's implications in composition and handling of media. In other words, this is a "Live Model DRAWING Course" rather than a "LIVE MODEL Drawing Course". Several large-sized drawings are to be produced at each session. Outside assignments will include studies done from old master drawings and figure compositions done from the imagination. Students will be encouraged to try a wide variety of drawing media.

Opettaja: Leo Ackley
Opetuskieli: Englanti ja suomi
Kontaktiopetusta ja tehtävien arviointi: 84 tuntia
Kotitehtäviä: 80 tuntia
Paikka: Åbo Akademi Vasa, Pedagogiska Fakulteten. Strandgatan 2
Aika:
14-17.6.2005 (klo 9-18, huone D701)
2-4.8.2005 (klo 9-18, huone D701)
5.8.2005 (klo 9-18, huone D402)


 

Lähiopetus

Taik
Hämeenlinna
Jyväskylä
Joensuu
Kajaani
Vaasa
 Virta II  Tko  Taik