Virta II  Tko  Taik  
otsikkokuva
/ Virta II / Opinnot / Taik lähiopetus / ||||||||||||||||

Lähiopetus Taik

Ekspressiivinen taideterapia (kevät 2006) (syksy 2005)
"Musta aukko" - Näkökulmia tilaan

 

Ekspressiivinen taideterapia, 2ov/3op  [ Alkuun ]

Kevät 2006

Opettaja: Hanna Hentinen

Aika ja paikka:
4.-5.3. TKO /luokat 7011 ja 7002B (klo 10.00-17.00)
1.-2.4. TKO / luokat 7011 ja 7002B (klo 10.00-17.00)
6.-7.5. TKO / luokat 7011 ja 6036B (klo 10.00-17.00)
(TKO = Taidekasvatuksen osasto, Taik)

Moodle-ympäristöön

Kurssi sisältää kolme lähiopetusjaksoa, joiden teemoina ovat:

4.-5.3.
Läsnäolo, kosketus, kontakti.
Liike, rajat, hallitseminen, antautuminen.
 
1.-2.4.
Vuorovaikutus, rumuus ja kauneus, kaaos ja järjestys.
 
6-7.5.
La; Symbolit, rituaalit. Minun tarinani.

Lähiopetusjaksojen välillä tehtävinä on kirjallisuuteen tutustumista, sekä reflektiivistä työskentelyä kurssilla tehtyjen omien kuvien parissa. Viimeisen lähiopetusjakson jälkeen tulee palauttaa kirjallinen raportti omasta taideterapiaprosessista.

Tavoitteet:

Kurssilla tutustutaan ekspressiivisen taideterapian peruskäsitteisiin ja menetelmiin. Tavoitteena on tarjota mahdollisuus omakohtaiseen kokemukseen ryhmäprosessista, sekä taiteen terapeuttisista elementeistä. Henkilökohtaista kokemusta pyritään myös laajentamaan kirjallisuuden avulla yksityisestä yleisempään.

Opetus-ja työmuodot:

Kurssi painopiste on kokemuksellisessa oppimisessa ja ryhmä noudattaa terapiaryhmän periaatteita. Työskentely painottuu kuvien tekemiseen ja niiden jakamiseen ryhmässä. Kuvien lisäksi terapiaprosessissa käytetään kirjoittamista, kehoharjoituksia ja ääntä. Koska keskeisenä oppimismuotona toimii ryhmäprosessi, opintojakso edellyttää jokaiselta aktiivista osallistumista ja ryhmään sitoutumista.

Opimateriaali:

Käytämme yhteisiä perusmateriaaleja eli pullopeitevärejä, nappivesivärejä, öljypastelleja, kuivapastelleja, vahaliituja, savea. Jotain tiettyjä materiaaleja tai työskentelyvälineitä kaipaavat voivat tuoda ne itse mukanaan. Kurssin alussa jaetaan lista lähdekirjallisuudesta.

Suorittaminen:

Kurssin suorittaminen vaatii läsnäoloa kaikilla lähiopetusjaksoilla, sekä kurssiin liittyvien itsenäisten tehtävien suorittamista.

Arviointi:

Hyväksytty/täydennettävä/hylätty

Erityistä:

Pukeudu lähiopetusjaksolle mukavasti ja sotkuja sietäviin vaatteisiin. Varaa mukaasi myös henkilökohtainen vihko tai kirja kirjallisia tehtäviä, ja omia ajatuksia, havaintoja ja tuntemuksia varten. Jos omistat kameran, se olisi hyvä olla mukana jokaisella jaksolla sekä taidetöittesi että oman työskentelyprosessisi dokumentointia varten.

 


Syksy 2005

Opettaja: Mimmu Rankanen

Aika ja paikka:
17.-18.9. TKO /luokat 7011 ja 7002B (klo 10.00-17.00)
22.-23.10. TKO / luokat 7011 ja 7002B (klo 10.00-17.00)
10.-11.12. TKO / luokat 7011 ja 6036B (klo 10.00-17.00)
(TKO = Taidekasvatuksen osasto, Taik)

Fle-ympäristöön

Kurssi sisältää kolme lähiopetusjaksoa, joiden teemoina ovat:

17.-18.9.
La; Läsnäolo, kosketus, kontakti.
Su; Liike, rajat, hallitseminen, antautuminen.
 
22.-23.10.
La ja su; Vuorovaikutus, rumuus ja kauneus, kaaos ja järjestys.
 
10-11.12.
La; Symbolit, rituaalit.
Su; Minun tarinani.

Lähiopetusjaksojen välillä tehtävinä on kirjallisuuteen tutustumista, sekä reflektiivistä työskentelyä kurssilla tehtyjen omien kuvien parissa. Viimeisen lähiopetusjakson jälkeen tulee palauttaa kirjallinen raportti omasta taideterapiaprosessista.

Tavoitteet:

Kurssilla tutustutaan ekspressiivisen taideterapian peruskäsitteisiin ja menetelmiin. Tavoitteena on tarjota mahdollisuus omakohtaiseen kokemukseen ryhmäprosessista, sekä taiteen terapeuttisista elementeistä. Henkilökohtaista kokemusta pyritään myös laajentamaan kirjallisuuden avulla yksityisestä yleisempään.

Opetus-ja työmuodot:

Kurssi painopiste on kokemuksellisessa oppimisessa ja ryhmä noudattaa terapiaryhmän periaatteita. Työskentely painottuu kuvien tekemiseen ja niiden jakamiseen ryhmässä. Kuvien lisäksi terapiaprosessissa käytetään kirjoittamista, kehoharjoituksia ja ääntä. Koska keskeisenä oppimismuotona toimii ryhmäprosessi, opintojakso edellyttää jokaiselta aktiivista osallistumista ja ryhmään sitoutumista.

Opimateriaali:

Käytämme yhteisiä perusmateriaaleja eli pullopeitevärejä, nappivesivärejä, öljypastelleja, kuivapastelleja, vahaliituja, savea. Jotain tiettyjä materiaaleja tai työskentelyvälineitä kaipaavat voivat tuoda ne itse mukanaan. Kurssin alussa jaetaan lista lähdekirjallisuudesta.

Suorittaminen:

Kurssin suorittaminen vaatii läsnäoloa kaikilla lähiopetusjaksoilla, sekä kurssiin liittyvien itsenäisten tehtävien suorittamista.

Arviointi:

Hyväksytty/täydennettävä/hylätty

Erityistä:

Pukeudu lähiopetusjaksolle mukavasti ja sotkuja sietäviin vaatteisiin. Varaa mukaasi myös henkilökohtainen vihko tai kirja kirjallisia tehtäviä, ja omia ajatuksia, havaintoja ja tuntemuksia varten.

 


"MUSTA AUKKO" - Näkökulmia tilaan 3op  [ Alkuun ]

Opettajat:
Maikki Haapala, TaM, kuvataiteen, arkkitehtuurin, draaman ja taidehistorian opetusta Helsingin Rudolf Steiner-koulussa, akvarelliopetusta työväenopistossa, omia ja ryhmänäyttelyitä, steinerkoulun luokanopettaja 24 v.

Kirsi Aarbakke, kuvataideopettaja ja eurytmisti Rudolf Steinerskolan i Helsingfors: ssa. Poikkitaiteellisia kursseja mm. Snellman-korkeakoulussa. " Kaikkien nimi on minä " - eurytmiaesitys nuorille 2001.

Aika:
Jakso I
14.-16.9.2005 TaiK klo 9.00-17.00
TILAT: 14.-16.9. TaiK/Tko luokka 7002B
(15.9. klo 13 alkaen luokan 7002A)

Jakso II
10.2.-12.2.2006 TaiK klo 9.00-17.00

Jakso I

Tavoitteet:
Kurssin tavoitteena on syventää ymmärrystä tilakokemisen pedagogi- sesta merkityksestä ja mahdollisuuksista sekä luoda pohjaa arkkitehtuuriopetukselle. Tutustutaan erityyppisten tilavaikutelmien luomiseen mustavalkoisin keinoin.

Opetusmuodot:
Harjoitustehtävät, tilaharjoitukset liikkuen, luennot, keskustelut, kotitehtävät.

Sisältö ja rakenne:
Harjoitustehtävien, luentojen ja liikeharjoitusten avulla tutkitaan seuraavia teemoja:

 • Musta ja valkoinen
 • Mustan ja valkoisen suhde toisiinsa
 • Pimeys ja valo synnyttävät tilaa
 • Pimeys ja valo synnyttävät tunteita
 • Liike valotilassa. Tilahavaintoja liikkeen avulla
 • Maiseman tila ja tunnetila
 • Valon ja pimeyden dynaaminen suhde. Atmosfääristen värien synty.

Kotitehtävät : Jakson jälkeen saadut kotitehtävät palautetaan osan II alkaessa.

Esseekysymykset:
Kirjasta Klingborg , Tendensser i vår tids arkitektur vastataan 1.2.2006 mennessä.

 

Jakso II

Tavoitteet:
Kurssin tavoitteena on tutkia arkkitehtuuriopetuksen mahdollisuuksia ja pedagogisia merkityksiä

Opetusmuodot:
Harjoitustehtäviä eri materiaaleilla, luentoja, keskusteluja ja tilakokemuksia itse luoduissa tiloissa

Sisältö ja rakenne:
Luentojen, keskustelujen, harjoitustehtävien ja tilaharjoitusten avulla tutkitaan mm. seuraavia teemoja:

 • ihmisen suhde tilaan
 • tila ja tunteet
 • dynaaminen tila
 • valo ja tila
 • muoto ja tila
 • pienten lasten arkkitehtuuriopetus
 • lukioikäisten arkkitehtuuriopetus

Kotitehtävät: Jakson jälkeen saadut kotitehtävät palautetaan 3.3. mennessä.

Suorittaminen: Hyväksytty , hylätty

 


Lähiopetus

Taik
Hämeenlinna
Jyväskylä
Joensuu
Kajaani
Vaasa
 Virta II  Tko  Taik