Virta II  Tko  Taik  
otsikkokuva
/ Virta II / Opinnot / Joensuu lähiopetus / ||||||||||||||||

Lähiopetus Joensuu

MAALAUKSEN JATKOKURSSI 2006
KUVANVEISTO 2006
KERAMIIKKAKURSSI 3op
TAIDEGRAFIIKKA
PIIRUSTUS JA MAALAUS, SEKÄ ELÄVÄ (kevä 2006)
PIIRUSTUS JA MAALAUS, SEKÄ ELÄVÄ (syksy 2005)
KUVANVEISTO 2005
Taidekasvatusseminaari
PIMA 1 ov, ELÄVÄ 1
VÄRIOPPI
LAPIN YLIOPISTON VIDEOLUENNOT
VALOKUVAILMAISU I

 

Kevät/syksy 2006

MAALAUKSEN JATKOKURSSI
SAVONLINNA SYKSY 2006, 3op/2 OV  [ Alkuun ]

Aika: Viikko 43 (neljä päivää)
Osallistujat: max 10 opisikelijaa
Ilmoittautuminen: 2.6.2006 mennessä Opinnot -sivulta
Paikka: Savonlinnan Taidelukio, ateljee
Opettaja: Jukka Teittinen

Opetus- ja työmuodot:
Henkilökohtaisesti ohjatut harjoitustyöt, itsenäinen tehtävä Kurssivaatimukset: Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja itsenäinen tehtävä

Kurssin kuvaus:
Tavoitteena on oman kuvailmaisun kehittäminen. Kurssilla kerrataan mm. värien käyttöön, sommitteluun ja tekniikkaan liittyviä asioita, mutta pääpaino on opiskelijan omassa ajattelussa ja oman kuvallisen työskentelyn lähtökohtien ja tavoitteiden pohtimisessa.

Ennen maalaamisen aloittamista keskustellaan yhdessä taiteellisen työskentelyn luonteesta ja tarkastellaan esimerkkien avulla eri taiteenalojen edustajien käsityksiä omasta työskentelystään.

Maalausmateriaalina käytetään öljyväriä, mutta halutessaan opiskelija voi sopia opettajan kanssa muistakin maaliaineista ja materiaaleista. Opettajalla on tarjottavana harjoitustehtäviä, jotka jättävät kyllä tekijälle ilmaisun vapautta, mutta opiskelija voi mieluummin itse päättää maalaamisensa aihemaailmasta. Tehtävään voi etukäteen valmistautua pohtimalla mitä itse ajattelee paljon. Se mitä ajattelee paljon on todennäköisesti myös itselle tärkeä asia. Se voi olla hyvä lähtökohta maalaukselle.Töiden lukumäärä on vapaasti valittavissa. Koko työskentelyajan voi käyttää esimerkiksi yhteen työhön. Töiden koko oman harkinnan mukaan.

Itsenäinen työskentely:
Ennen kurssin alkua tulee tehdä seuraava itsenäinen tehtävä: Etsi taidekuva sellaisesta nykytaidetta edustavasta maalauksesta, mikä vaikuttaa sinuun voimakkaasti ja on tehty sellaisella tavalla, mistä pidät paljon. Jäljennä kuva maalaten siten, että kuvan sivujen suhteet pysyvät samoina alkuperäisen kanssa. Valmistaudu esittelemään valintaasi muille.

Tarvittavia materiaaleja:
Luonnosteluun paperia ja kyniä. Kovalevyjä, mdf -levyjä, tai kangaspohjia maalauksiin. Vahva nitoja kangaspohjille, jos niitä pingotetaan kiilakehyksiin. Muoviliimaa ja gessoa on koululla.

Öljyvärit, perussarja käy hyvin. Harjassiveltimiä, ranskalaista tärpättiä, puhdistettua tärpättiä, tai vastaavaa maalausnesteeseen. Ei siis lakkabensiiniä, mikä käy kyllä siveltimien pesuun. Dammarvernissaa ja kylmäpuristettua pellavaöljyä. Pari tyhjää purkkia tärpätille ja maalausnesteelle. Palettiveitsi, imeviä kangasriepuja (puuvilla), siivoushanskat, tai muut suojasormikkaat. Palettitarpeita (esim. kertakäyttölautasia tai voipaperia, jota voi laittaa esim. kovalevyn palasen päälle). Varaa myös ideoita ja tarvikkeita märkien töiden pois kuljettamista varten.

 


KUVANVEISTO 2006  [ Alkuun ]

Opettaja: Teppo

Ohjelma:
MA 31. 7
-kipsimuottien valu muovailemastanne veistoksesta
TI 1. 8
- muotokuvareliefi savesta
KE 2. 8
-valetaan reliefi kipsiin
-suoritetaan TEHTÄVÄ 1:n katselmus
TO 3. 8
-metallin valu muotteihin

Paikka:
Sama paikka kuin viime kesänä

Kotitehtävä kirjasinmetallivalua varten
Muovailkaa savesta tai muovailuvahasta pieni veistos joka mahtuu ulottuuvuuksien sisään, joiden summa on korkeintaan 30cm, eli esimerkiksi 10 x 10 x 10cm tai 7 x 5 x 18cm tai 2 x 3 x 25cm.
Ajan puutteen vuoksi pyydän teitä taiteilemaan kohtuullisen pelkistetyjä muotoja, jolloin muottien ei tarvitse olla kovin moniosasia . Pintastruktuuri voi toki olla vivahteikasta. Muistattehan myös tuoda mukananne TEHTÄVÄ 1:n tulosteet sekä mahdollisimman paljon materiaalia eri työvaiheista (myös 3-ulotteinen malli).

Materiaalit ja enimmäkseen työkalutkin hoituu täältä. Muovailuvälineet sekä hengitysuojainkipsipölyä vastaan tuotte mukananne.
Kysykää, jos on kysyttävää!

 


KERAMIIKKAKURSSI 3op  [ Alkuun ]

Opettaja: keraamikko Outi Särkikoski

Aika:
pe-la-su 5.-6.-7.5.2006 klo 9-16 (17)
pe-la-su 19.-20.-21.5.2006 klo 9-16 (17)

Sisältö:
5.-7.5.
Keramiikan perusasioita, massat, tekniikat, koristelu, polttotavat jne.
Käsinrakentaen esineitä primitiivipolttoon (seur.vl.)

Töiden kuivatus (2vk), savustettavien töiden raakapoltto ennen seuraavaa kokoontumista

19.-21.5.
Edellisen viikonlopun töiden poltto primitiivitekniikoilla;
nuotio, maakuoppa, sahajauhouuni,paperiuuni,savustus

Paikka:
Joensuun yliopisto, Taide- ja taitoaineiden rakennus Taitola, Tulliportinkatu 1 ; poltot: Lasten ja nuorten kuvataidekoulu, Pekkalan kartano

Osallistujat: maks.12
Ei edellytä keramiikan perustekniikoiden tuntemista.

 


Syksy 2005

TAIDEGRAFIIKKA 3op  [ Alkuun ]

Aika:11.-13.11. ja 25.-27.11.05

Tavoitteet:
Valmius syväpainon myrkyttömien menetelmien käyttöön ja koulutustyöskentelyyn.

Sisätö ja rakenne:
Kuvantuottamisen prosessi luonnostyöskentelystä valmiiseen syväpainovedokseen, huomioiden opetus (lapsi)ryhmissä oppituntien aikana.

Oppimis- ja opetusmuodot: Henkilökohtainen ohjaus.

Oppimateriaali ja lähdekirjallisuus:
Muistiinpanot oman jatkotyöskentelyn tueksi, koska valmista materiaalia ei ole.

Suorittaminen (kurssisuorituksen edellytykset):
Vähintään yksi valmis vedos (teos), kokeiluja ja riittävät muistiinpanot.

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

Erityistä:
Oma kuvamateriaali (piirustukset, kiinnostavat valo- tai lehtikuvat...) helpottavat alkuunpääsyä.

 


PIIRUSTUS JA MAALAUS SEKÄ ELÄVÄ (kevä 2006) 2 OV  [ Alkuun ]

Aika:2.3.-5.3.2006 (elävä 4.-5.3.)

Paikka: Savonlinnan Taidelukio, ateljee

Opettaja: Tak Jukka Teittinen

Opetus- ja työmuodot: Henkilökohtaisesti ohjatut harjoitustyöt, itsenäiset tehtävät

Kurssivaatimukset: Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja itsenäiset tehtävät.

Piirustus ja maalaus:
Tavoitteena on oppia tuntemaan öljyvärimaalauksessa käytettäviä materiaaleja ja tekniikoita, sekä varmistamaan kuvallisen työskentelyn hallintaa ja omaa kuvailmaisua.

Työskentelyssä lähdetään liikkeelle pienikokoisista havaintoon pohjautuvista töistä, minkä jälkeen opiskelija valitsee itse jatkotehtävät. Itse valituissa tehtävissä pyritään kuvallisen työskentelyprosessin hallintaan omien tavoitteiden suunnassa edeten. Lisäksi opiskelija pyrkii selkiyttämään itselleen oman kuvailmaisunsa ominaispiirteitä.

Elävän mallin piirustus:
Tavoitteena on kerrata elävän mallin havainnointiin ja piirtämiseen liittyviä asioita, sekä kiinnittää erityistä huomiota piirtämisen nopeuteen, välittömyyteen ja sujuvuuteen. Opiskelija määrittelee myös itse omia tavoitteitaan. Osa töistä mallimaalauksena öljyväreillä.

Tarvittavia materiaaleja:
Monipuolisia piirustusvälineitä ja paperia croquis -piirustuksia varten. Litoposter -papereita on koululla entuudestaan. Hiiliä, säämiskä, fiksatiivia.

Tukevaa paperia/ pahvia/ kova-, tai mdf -levyä/ kangaspohjia oman valinnan mukaan öljyvärimaalauksiin. Vahva nitoja kangaspohjille, jos niitä pingotetaan kiilakehyksiin. Pieniä kokeiluihin, isompia muihin töihin. Muoviliimaa ja gessoa on koululla. Öljyvärit, perussarja käy hyvin. Harjassiveltimiä, ranskalaista tärpättiä, puhdistettua tärpättiä, tai vastaavaa maalausnesteeseen. Ei siis lakkabensiiniä, mikä käy kyllä siveltimien pesuun. Dammarvernissaa ja kylmäpuristettua pellavaöljyä. Pari purkkia, joissa mielellään kannet tärpätille ja maalausnesteelle. Palettiveitsi, imeviä kangasriepuja (puuvilla), siivoushanskat, tai muut suojasormikkaat. Palettitarpeita (esim. kertakäyttölautasia tai voipaperia, jota voi laittaa esim. kovalevyn palasen päälle). Varaa myös ideoita ja tarpeita märkien töiden pois kuljettamista varten.

 


PIIRUSTUS JA MAALAUS SEKÄ ELÄVÄ 2 OV  [ Alkuun ]

Aika: 22.10.-25.10.2005
Paikka: Savonlinnan Taidelukio, ateljee 4. krs
Opetus- ja työmuodot: Henkilökohtaisesti ohjatut harjoitustyöt, itsenäiset tehtävät
Kurssivaatimukset: Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja itsenäiset tehtävät
Opettaja: Tak Jukka Teittinen

Sisältö:
PIMA: Tavoitteena on kehittää edelleen havaintojen tekoa ja kuvallisen ilmaisun taitoja erityisesti tilan kuvaamisessa. Kurssilla painottuu lisäksi havaintojen liittäminen osaksi omaa kuvallista ilmaisua. Tekniikoista esillä ovat akryylimaalaus ja sekatekniikka.

ELÄVÄ: Tavoitteena on tutkia mallin kuvaamista valoa ja muotoa korostaen. Osa töistä mallimaalauksena akryylillä ja sekatekniikalla. Huomioidaan mallin kuvaaminen tilassa. Myös yksilöllisiä tavoitteita.

 


KUVANVEISTO 4 OV  [ Alkuun ]

 1. Elävä malli 1 OV 1.-4.8.2005
  PK:n AMK , Kuvataiteen ja muotoilun ko. Sirkkalantie 12A Joensuu
  -pieniä pikaveistoksia sekä yksi isompi tutkielma
  -materiaalina rakusavi (poltetaan)
 2. Metallivalu 1 OV, joskus 2006 paikka ei tiedossa
  -pieni veistos savesta, josta otetaan muotit ja valetaan kirjasinmetalliin
 3. Veistos tilaan 2 OV, 2005-2006
  etätehtävä + lähiopetusjaksot
  -valitaan itse sisä- tai ulkotila, johon suunnitellaan 3-ulotteinen taideteos
  -kuvataan paikka eri suunnilta
  -tehdään pienoismalli mittakaavaan
  -sovitetaan pienoismalli paikkakuviin ( kuvankäsittely)

 


Taidekasvatusseminaari  [ Alkuun ]

Aika: 13.3.2005 klo 10-17
Paikka: Joensuun Yliopiston Taitola

 


PIMA 1 ov, ELÄVÄ 1 ov  [ Alkuun ]

Aika: 9.3.-12.3.2005
Opettaja: Jukka Teittinen
Paikka: Joensuun Yliopiston Taitola

Tarkempi aikataulu ja sisältö

ke 9.3. PIMA
klo 12:00- 16:00

VTP -tehtävä:
Värien eri ominaisuuksien vakiointiin perustuva kuuden kuvan tehtäväsarja. Työn tarkoituksena on selventää käsitystä miten väriin liittyvien tekijöiden lähentäminen toisiinsa lisää kuvan eheyden vaikutelmaa.

Työ tehdään tavalliselle tukevalle piirustuspaperille peiteväreillä. Yhden työn koko 22x22cm.

klo 16:00-20:00

Materiaalilokerikko:
Tehtävä jossa tutkitaan pintarakennetta ja aineenmukaisuutta. Rakenna kotona lujasta pahvista yhdeksän osaston lokerikko ja varaa mukaan lokeroihin sijoitettavaksi erilaisia materiaaleja. Tehtävänä on kuvata tämä lokerikko materiaaleineen sopivia piirustus- ja maalausvälineitä käyttäen.

Lokerikon pohja-ala n. 27x18cm, yhden lokeron koko n. 9x6cm ja seinien korkeus n. 2cm. Jos et ehdi askarrella laatikkoa, ota ainakin pahvia mukaan rakennustarpeiksi.

to 10.3. PIMA
klo 8:00-20:00

Asetelma temperalla:
Levy- tai kangaspohjien valmistaminen temperamaalausta varten. Pohjustuksen kuivuessa tehdään temperaemulsio ja keskustellaan erilaisista sommitelmista ja rytmin käsitteestä.

Tehtävänä on asetelmamaalaus temperatekniikalla. Teknisten seikkojen ohella työssä painotetaan sommittelua. Työn voi maalata levylle tai kangaspohjalle, jolloin tarvitaan myös kiilapuut ja vahva nitoja. Levypohjaksi käy esim. vähintään 3mm kovalevy tai mdf -levy. Töiden koko luokkaa A3-A2 oman valinnan mukaan. Myös pohjan sivujen suhteet ovat itse päätettävissä.

pe 11.3. ELÄVÄ
klo 8:00-20:00

Croquis:
Aluksi croquis -piirustuksia tavalliseen tapaan välineitä vaihdellen. Käytetään myös sivellintä ja vesivärejä. Kesto noin tunnin.

Valokohtien nosto:
Viivapiirustus ja varjostus + valokohtien nosto valkoisella liidulla. Paperina ruskea voimapaperi. Kesto noin neljä tuntia

Tummasta vaaleaan:
Valööripiirustus hiilellä mustatulle litoposterille. Hiiltä poistetaan säämiskällä ja pyyhekumilla. Kesto noin neljä tuntia

Croquis maalaten:
Muutamia nopeita ja suuripiirteisiä maalauksia mallista temperaväreillä pohjustetulle pahville. Huomioidaan erityisesti valon ja varjon kuvaaminen. Kesto noin kolme tuntia.

la 12.3. ELÄVÄ
klo 8:00-18:00

Mallimaalaus temperalla:
klo 8:00-18:00 1-2 maalausta mallista temperaväreillä. Aluksi pieniä väriluonnoksia. Edelleen huomioidaan valon ja varjon merkitys muodon kuvaamisessa. Levy- tai kangaspohja, koko oman valinnan mukaan

 


VÄRIOPPI 2 ov  [ Alkuun ]

Kuvien ja tekstin lähetys kurssipäiväkirjaan

Tavoitteena on harjaannuttaa näkemisen herkkyyttä, väri-ilmiöiden tarkkaa havaitsemista ja johdattaa havaintojen luovaan soveltamiseen. Harjoitustehtävien avulla tutkitaan mm. värien suhteellisuutta, värien sekoittumista, tilavaikutelmia ja sointuvuutta.

Aika:
klo 9.00 - 16.30
29.-30.1.2005 (la-su)
19.-20.2.2005 (la-su)

Opettaja:
Sini Vihma
sini.tuula@luukku.com

Paikka:
Taideteollinen korkeakoulu, 8.krs (luokka 820)

Opetus- ja työmuodot:
Väriharjoitusten tekeminen kollaaseina värillisille papereille Josef Albersin kokeellisen ja elämyksellisen menetelmän pohjalta. Harjoituksia tehdään opetuspäivinä sekä opetusjaksojen välisenä aikana itsenäisesti työskennellen. Väripaperisarjasta peritään materiaalimaksu 35 € sekä monisteina jaettavista etätehtävistä kopiointimaksu n. 4€.

KURSSILLA TARVITTAVAT VÄLINEET JA MATERIAALIT:

 • Color-aid väripaperit, lunastetaan opettajalta
 • lyijykyniä, kumi
 • valkoinen A3 piirustuslehtiö
 • A3 kansio valmiita tehtäviä varten
 • askarteluveitsi
 • Rubber Cement ?liimaa
 • teräsviivoitin paperin leikkaamista varten
 • peitevärit, siveltimet etätehtäviä varten

 


LAPIN YLIOPISTON VIDEOLUENNOT  [ Alkuun ]

Pvm Klo Aihe Luennoitsija
19.10.2004 17.00-21.00 Ympäristötaide Timo Jokela
20.10.2004 14.00-16.00 Yhteisötaide Mirja Hiltunen
20.10.2004 16.00-18.00 Projektin toteutus Maria Huhmarniemi

VALOKUVAILMAISU I  [ Alkuun ]

Aikataulu kurssin sivuilla

 

Lähiopetus

Taik
Hämeenlinna
Jyväskylä
Joensuu
Kajaani
Vaasa
 Virta II  Tko  Taik