Virta II  Tko  Taik  
otsikkokuva
/ Virta II / Ajankohtaista 15.12.2003 - 30.8.2004/ ||||||||||||||||
otsikkokuva
AJANKOHTAISTA
 
OPINNOT
LOMAKKEET
YHTEYSTIEDOT
ESITTELY
PRESENTATION

Ajankohtaista 15.12.2003-30.8.2004

30.8.2004       Opiskelijoiden kuvat ja yhteystiedot

Yhteystietosivulla on nyt alueittaiset linkit opiskelijoiden kuviin ja yhteystietoihin. Vaativat käyttäjätunnuksen.

30.8.2004       Valokuvailmaisu I

Aloitusjaksolla annettu
valokuvailmaisu I -kurssin ennakkotehtävä.
 

24.8.2004      Taidehistoria I kurssi-esittely

Ilmoittautumisen avuksi kurssin taidehistoria I esittelymateriaali on julki. Mahdolliset puuttellisuudet johtuvat flussakauden alkamisesta.
 

23.8.2004      Kurssitietoa ja kurssi-ilmoittautumisia

Seuraavista kursseista on nyt tietoa julki:
· Taidekasvatusseminaari (ei tarvitse ilmoittautua)
· Taiteilija-opettajaportfolio (ei tarvitse ilmoittautua)
· Ympäristökasvatus ja kuvataide yhteisössä (Ilmoittaudu verkossa)
· Mediapedagogiikka (Ilmoittaudu verkossa)
· Taidehistoria I (Esittelyaineisto tekeillä, voit silti jo halutessasi ilmoittautua verkossa)

Virran opinnot-sivun kautta pääset kunkin kurssin tietosivulle. Kurssisivulta pääset sitten kunkin ilmoittautumista vaativan kurssin erilliselle ilmoittautumislomakkelle.
Tarvitset Virta-tunnukset ilmoittautuaksesi.

13.8.2004      Uusi pääsivun grafiikka

Virta II -pääsivun grafiikka on nyt uudistunut. Tekijä on Esa Salmio. Vasemmassa valikkopalkissa näykyvä Ajankohtaista-painike tuo Virran-pääsivulle.

13.8.2004      Uusi Opinnot-osio Virta II -sivuilla

Vasemmassa valikkopalkissa näykyvä Opinnot-painike tuo esiin Virta-kurssien tämän lukukauden kurssit. Sivu päivittyy aina kun kurssitilanne niin vaatii. Se on Virran tärkein sivu.

13.8.2004      Virta-käyttäjätunnukset

Virran verkkosivuilla oleva oppimateriaali on suojattu. Tarvittavat käyttäjätunnukset toimitetaan opiskelijoille.

13.8.2004      Uusi Yhteystiedot-osio Virta II -sivuilla

Vasemmassa valikkopalkissa näykyvä Yhteystiedot-painike tuo esiin Virta-kurssin virallisemmat yhteystiedot. Opiskelijoiden tiedot ovat vielä tekeillä, ja tulevat olemaan suojattuja, ei julkisia.

11.8.2004      Uusi HOPS-tiedote

Henkilökohtaisen opetussuunitelman laatimisesta on Virran Hops-sivulla uusi tiedote.
Sivulla on linkit kaikkeen tarvittavaan materiaaliin.
Hopsin palautuspäivä on 16.8.04.

10.8.2004      Virran pääpostilista päivitetty

Kaikki virtalaiset käsittävä virta2 -sähköpostilista on nyt päivitetty osoitteiltaan. Asiasta on lähetetty tieto ko. listan kautta. Jos et ole saanut sitä viestiä niin reagoi.

10.8.2004      Taik-käyttäjätunnuksista

Muistahan hoitaa salasanasi kuntoon salasanan vaihto -sivulla neuvotun mukaisesti.
Voit kokeilla toimiiko käyttäjätunnuksesi esimerkiksi yrittämällä sisään taidekasvatuksen osaston intranettiin.

10.8.2004      Webmail-ohjeita

Tietoa niille, jotka ottavat Virrassa Taikin sähköpostiosoitteen käyttöönsä.
TaiK:n tietohallintopalveluiden WebMail-ohje:
WebMail - sähköpostin lukeminen selaimen kautta.
Toinen ohje löytyy Taidekasvatuksen osaston tietojenkäsittelyn tasokoe -kurssin materiaalista:
IMHO webmail.

9.8.2004      Alueelliset listat luotu

Luotu alueelliset sähköpostilistat Hämeenlinna, Jyväskylä, Kajaani, Savonlinna ja Vaasa. Koeviestit lähetetty listoille erikseen. Kullekin listalle kuuluvat ko. alueen opiskelijat ja ko. alueen tutorit. Jos et saa oma alueesi listalta postia kerro ongelmasta heti Joelille mieluiten sähköpostitse.
Kaikki opiskelijat ja kaikki tuutorit käsittävä virta-lista päivitetään vasta huomenna - sen osoitteet ovat siis vielä korjaamatta.
Taik-tunnusta käyttävät lukevat postinsa helpoiten selaimensa kautta osoitteesta webmail.uiah.fi

29.7.2004       Virran opetussuunnitelman verkkoversio

Virran opetussuunnitelma on nyt julki myös verkkoversiona aikaisemman HOPsin yhteydessä ilmoitetun Word-version lisäksi.

29.7.2004       Valokuvailmaisu-kurssin lähtötasokysely

Valokuvailmaisu-kurssin opetusssuunnitelman sovittamiseksi teidän tarpeisiinne on verkkossa lähtötasokyselylomake.
Voit täyttää lomakkeen jo nyt ja lähettää sen verkon yli. Sama lomake jaetaan ja ohjeistetaan myös maanantaina paperiversiona. Vastaat sitten verkon yli tai paperilla niin vastaukset pyydetään viimeistään tiistain 3.8. aikana.

27.7.2004       Henkilökohtainen opetussuunnitelma

Aloitusjakson aikana aloitetaan henkilökohtaisten opetussuunnitelmien laadinta. Tämän työn edistämiseksi tutustu HOPS-sivulta tekstiin: "Ohjeita HOPSin tekemiseen". Tekstiin on linkitetty Virta II:n opetussuunnitelma ja tarvittavat lomakkeet.

 

27.7.2004       Aloitusjakso Helsingissä 2.-6.8.2004

Aloitusjakson ohjelma ja aikataulu.

 

23.4.2004       Virta I opinnäytetöiden esittelyt

Suurin osa päättyvän Virta I -koulutuksen opinnäytetöiden esittelytilaisuuksista pidetään 26.4-7.5.2004. Paikka on Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osasto.
Tervetuloa seuraamaan.

 

13.4.2004       Virta II tiedote (päivätty 10.4.)

Martti Raevaaran tiedotteessa on asiaa lähiopetusryhmistä, opiskelun aloittamisesta elokuussa Helsingissä, tuutoroinnista, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta, opiskelusta työn ohessa, opettajan pedagogisista opinnoista, opintotuesta ja sähköpostiosoitteista.

 

13.4.2004       Korjaus lähiopetuksen ryhmäjakoon

Lähiopetuksen virallista ryhmäjakoa korjattu. Yksi Haataja oli kahdessa ryhmässä ja toinen Haataja puuttui.

 

8.4.2004       Virt@ II koulutuksen lähiopetuksen ryhmäjako

Lähiopetuksen virallinen ryhmäjako on julki.

 

2.4.2004       Valinnan tulokset

Virt@ II -koulutuksen virallisen opiskelijavalinnan tulokset postitetaan tänään 2.4.2004 valinnan toiseen osaan osallistuneille ensimmäisen luokan postina. Tulosten virallinen julkistamispäivä on 5.4.2004.

 

4.3.2004       Tulo-ohjeet Taik:iin

Tietoa Taideteollisen korkeakoulun sijainnista ja joukkoliikenneyhteyksistä korkeakoulumme verkkosivuilta.

 

2.3.2004       Opiskelijavalinnan ensimmäisen osan arvioinnista

Virt@ II koulutuksen opiskelijavalinnan 1. osan tulokset on julkaistu. Koulutukseen oli 258 hakijaa ja heistä valinnan toiseen osaan kutsuttiin 125 hakijaa.

Valinnan 1. osa perustui portfolioon ja hakupapereihin. Valintaryhmä arvioi molemmat erikseen asteikolla 1-5.
Portfolioiden arviointi kohdistui ensisijaisesti hakijan visuaaliseen ja pedagogiseen ajatteluun ja kykyyn esittää näitä portfolion avulla sekä portfolion kokonaisvaikutelmaan (mm. selkeys, ymmärrettävyys, tarkoituksenmukaisuus).

Hakemukset pisteytettiin seuraavien osatekijöiden perusteella:
a) pohjakoulutus ja opinnot; tutkinnot, arvosanat, kurssit,
b) taidealan opetustyö ja muu opetustyö,
c) oma taiteellinen toiminta; näyttelyt, julkaisut, muu toiminta,
d) muut perustelut mm. taideopetukseen liittyvä toiminta.

Jatkoon hyväksyttiin hakijat, jotka saivat portfoliosta ja hakupapereista yhteensä vähintään 6 pistettä.
Opiskelijavalinnan 2. osa on perjantaina ja lauantaina 12.-13.3. 2004 Taideteollisessa korkeakoulussa.

 

27.2.2004       Haun ensimmäiseen vaiheen tulokset postitettu

Virt@ II -koulutukseen hakijoille on postitettu ensimmäisen vaiheen tulokset tiistaina 24. helmikuuta.
Noin 120 hakijaa on kutsuttu kaksipäiväiseen valintakokeeseen, joka järjestetään perjantaina ja lauantaina TaiK:ssa 12.-13.3.2004.

 

17.2.2004       258 hakijaa
 
Virt@II -opiskelijavalinta tapahtuu kahdessa vaiheessa.
Ensin hakijat jättivät 30.1.2004 mennessä arvioitavaksi portfolion ja hakemusasiakirjat (hakulomake ja ansioluettelo ja sen liitteet).

Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 258 kappaletta.

Hakemusten perusteella kutsutaan n. 120 hakijaa valinnan toiseen osaan, kaksipäiväiseen valintakokeeseen, joka järjestetään perjantaina ja lauantaina 12.-13.3.2004.

Kaikille hakijoille lähetetään postitse tieto hyväksymisestä tai hylkäämisestä opiskelijavalinnan 2. osaan, kuten hakuohjeissa kerrottiin.
Valinnan 1. osan tulokset julkistetaan (viimeistään) 1.3.2004.

Henkilökohtaisia haun välivaiheiden tuloksia ei julkaista verkossa.

17.2.2004
Luotu tämä sivu, joka on vastedes Virt@ II -koulutuksen pääsivu.
Osoite on http://virta2.uiah.fi
Sivu muotoutuu haun ja koulutuksen kuluessa.

17.2.2004
Haunaikaiset sivut on siirretty alkamaan sellaisinaan sivulta:
http://virta2.uiah.fi/hakupaasivu.html
Kaikkien haunaikasten sivujen loppuun on lisätty myös linkki tälle varsinaiselle Virt@ II koulutusohjelman pääsivulle.

30.1.2004
Virt@ II opiskelijavalintamenettelyn ensimmäinen vaihe päättyi.

15.12.2003
Virt@ II opiskelijavalinta julkistettiin.

 

 

 Virta II  Tko  Taik