Virt@ på Svenska  

15.12.2003
Virt@ - kuvataideopettajien koulutus etä- ja monimuoto-opiskeluna

Virt@ on Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osaston järjestämä, pääosin verkko-opetukseen perustuva maisteriohjelma, joka toteutetaan kertaprojekteina. Tavoitteena on kouluttaa päteviä kuvataideopettajia koulujen ja oppilaitosten erilaisiin opetustehtäviin ja edistää etä- ja monimuoto-opetukseen soveltuvien menetelmien kehittämistä taideopetukseen.

Ensimmäinen Virt@ -ohjelma aloitettiin vuonna 2001 ja se päättyy keväällä 2004, katso tarkemmin Virt@ I -koulutus. Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osasto käynnistää uuden koulutuksen välittömästi edellisen päätyttyä.
 

Virt@ II  (2004-2007)

Virt@ II -ohjelma toteutetaan vuosina 2004-2007. Taiteen maisterin tutkintoon johtavassa kuvataideopettajan koulutuksessa on 60 aloituspaikkaa. Opiskelijoilta vaaditaan taiteellinen ja/tai pedagoginen pohjakoulutus ja opetuskokemusta.

Hakuaika Virt@  II -koulutukseen on 15.12.2003 - 30.1.2004.

HAKU VIRT@ II -KOULUTUKSEEN

Hakuaika alkaa 15.12.2003
Hakuaika päättyy 30.01.2004
Valinnan 1. osan tulokset julkistetaan (viimeistään) 01.03.2004
Valinnan 2. osa (2-päiväinen valintakoe TaiKissa) 12.-13.03.2004
Tulosten julkistaminen 05.04.2004
Mahdolliset oikaisupyynnöt jätettävä viimeistään 19.04.2004
Kirjallinen ilmoitus opiskelupaikan vastaanottamisesta oltava perillä viimeistään 14.05.2004

HUOM. Vuonna 2004 alkavan Virt@ II -koulutuksen takia taidekasvatuksen osasto ei poikkeuksellisesti ota uusia opiskelijoita kuvataideopetuksen koulutusohjelman muuntokoulutukseen keväällä 2004. Virt@ -koulutuksen kohderyhmä on sama kuin muuntokoulutuksessa.

 
Lisätietoja Virt@ -koulutuksesta

Martti Raevaara
koulutuksen johtaja
e-mail: mraeva@uiah.fi
 

 

 

Virt@ I -esittely ja Virt@ I -koulutus -sivustoilta on tietoa meneillään olevasta koulutuksesta.

 


Virt@ II
http://virta2.uiah.fi/
HAKUILMOITUS HAKUOHJEET
Portfolio-ohje
Kirjekuorimalli
HAKULOMAKE
Hakulomake sivu 1 ja täyttöohjeet
Hakulomake sivu 2

  15.12.2003    


Taideteollinen korkeakoulu   Taidekasvatuksen osasto