Virta II  Tko  Taik  
otsikkokuva
/ Virta II / Opinnot / Elokuvailmaisu / Opetusohjelma ||||||||||||||||

04021 Elokuvailmaisu 4ov/6op

Opetusohjelma

Syksyn 2006 lähiopetus 1 ov:

Joensuu
22.-24.9.2006
max 12 opisk.

Jyväskylä

pe 8.9.2006 klo 10.00-18.00 ja la 9.9.2006 klo 9.00-16.00
sekä
pe 6.10 klo 10.00-18.00 ja la 7.10.2006 klo 9.00-16.00

opettaja Antti Lokka
laajuus: 1ov/28 tuntia
paikka: JKL-yliopisto S- ja A-rakennuksen kuvataideluokka / Videostudio
max 12 opisk.

Vaasa
20.-23.10 ja 3.5.11.2006
max 12 opisk.


Opettaja:

Timo Kuohukoski

Aika:

1.9.2005 - 30.6.2006

Sisältö

Kurssilla tutustutaan tarinankerrontaan liikkuvan kuvan keinoin. Analysoimme elokuvan kohtauksen ja perehdymme analysoinnin avainkäsitteisiin. Videokameroiden tekniikka tulee tutuksi kuvaustehtävien yhteydessä. Lähiopetusjaksoilla perehdytään digitaalisen editoinnin tekniikkaan ja ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Pyrkimyksenä on myös tutustua kolmikamerastudioon mahdollisen ekskursion muodossa jollakin lähiopetusjaksoista.

Kurssi alkaa alkukyselyllä. Tehtävät ja niiden palautusajankohdat tulevat kurssisivulle kurssin alettua. Yhteinen lähiopetusjakso ajoittuu kesään 2006.

Tavoitteet:

Tavoitteena on oppia käyttämään elokuva-, tv-, ja videoilmaisun tekniikkaa ja ilmaisukeinoja omassa opetuksessa. Kurssin aikana tutustutaan verkossa oleviin alan sivustoihin, ja opitaan hakemaan niistä tietoa ja apua ongelmatilanteissa. Lähiopetusjaksojen tavoitteena on antaa opiskelijoille ohjausta välineiden käytössä ja tarjota tilaisuuksia tutustua monipuolisesti videoilmaisun muotoihin ja käytäntöihin.

Opetus-ja työmuodot:

Opiskelu tapahtuu pääosin itsenäisten tehtävien kautta. Osa tehtävistä on kirjallisia ja niihin voi liittyä kuvallisia analyysejä. Kuvaustehtävät toteutetaan opiskelijoiden omilla tai lainatuilla videokameroilla. Videokamerat voivat olla varsinaisia videokameroita tai niiden puuttuessa digi-/kännykkävideokameroita.

Osa kurssin videotöistä tulee näkyville kurssin sivustolle.

Lähiopetusjaksoilla oppimista tukee henkilökohtainen kontakti ohjaajan ja muiden opiskelijoiden kanssa. Tällöin opetusmuotona voi olla myös luento tai ekskursio.

Keskustelu- ja tiedonjakoympäristönä käytetään Optimaa.

Opimateriaali:

Oppimateriaalina ovat internetissä oleva tieto, elokuvat ja tv-ohjelmat. Pakollista oppikirjaa ei ole, mutta kurssin sivulla esitellään opiskelua tukevaa suositeltavaa kirjallisuutta.

Suorittaminen:

Kurssin suorittaminen edellyttää annettujen tehtävien suorittamista hyväksytysti ja lähiopetusjaksoille osallistumista. Tehtävät tulee toimittaa kurssisivuilla määritellyn aikataulun mukaan.

Arviointi:

hyväksytty/täydennettävä/hylätty)

Erityistä:

Kurssiin sisältyy alkukysely, joka lähetetään kaikille ilmoittautuneille ennen kurssin alkua. Kurssin loputtua kurssilaiset saavat vielä palautekyselyn.

 

Kurssin linkit

Opetusohjelma
Tehtävät
Opettajan esittely
 
Optima-ympäristöön

 

Virta II  Tko  Taik